Lihula Gümnaasiumi spordihoone

Lihula Gümnaasiumi spordihoone I etapp, projekteerimis-ehitustööd.