Lasteaed Terake / 01.2021 – Teostamisel /

Saku, Pargi 27 lasteaia projekteerimis-ehitustööd / 01.2021 – Teostamisel /

Tellija: Saku Vallavalitusus